Żegnaj, szkoło, witajcie wakacje! 22 czerwca 2011

Rok szkolny 2010 - 2011 dobiegł końca. Czy to źle, czy dobrze oceni każdy sam. Ci, którzy systematycznie pracowali, angażowali się w różnorodną działalność pozalekcyjną, rozwijali swoje umiejętności i osiągnęli sukces, z pewnością stwierdzają, że w końcu nastaje czas zasłużonego odpoczynku. wydarzenia.

XV Dni Tłuszcza z udziałem Baczyńszczaków 11 czerwca 2011

Już po raz 15. odbyła się impreza zwana Dniami Tłuszcza. Tym razem nad całością czuwał nowy Dyrektor Centrum Kultury Pan Henryk Wysocki. Oceniamy ten debiut bardzo dobrze. Dla nas jednak najważniejsze było to, że zostaliśmy zaproszeniu do zaprezentowania się podczas tego festynu mieszkańcom Tłuszcza i okolic. wydarzenia.

Dzień Sportu Szkolnego 8 czerwca 2011

O tym, że sport to zdrowie, wiadomo powszechnie. Niestety wiadomo też, że zastraszająco rośnie liczba uczniów, którzy nie ćwiczą na zajęciach wychowania fizycznego z powodu zwolnień lekarskich. Choć nie jest intencją moją podważanie kompetencji medycznych lekarzy, w wielu wypadkach zwolnienia te wydają się mocno podejrzane. Aby więc zmieniać nastawienie młodzieży do aktywności sportowej, aby pokazać, że może to być wręcz sposób na życie w Zespole Szkół w Tłuszczu nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Elżbieta Ołdak, Pani Barbara Franczuk, Pani Katarzyna Koluch, Pan Artur Franczuk, Pan Marek Pietrzak zorganizowali Dzień Sportu Szkolnego. Drugim celem było szerzenie idei integracji wśród młodych ludzi. wydarzenia.

Szkoła bez przemocy 1 czerwca 2011

Przemoc może przybrać różne formy: skażenie środowiska, kradzieże, bieda, agresja, zamachy, wojny, morderstwa. Pojawia się w różnych miejscach, różnym czasie, środowiskach - nawet tych, o których stereotypowo myślimy, że są zawsze bezpieczne i przyjazne, w tym dom i szkoła. wydarzenia.

Ach, Mazowsze, jakie cudne.... 9 maja 2011

Historię poznajesz, jeżeli poznajesz historię swoich dziadów, jeżeli poznajesz swoją małą ojczyznę. Gdy stanie ci się ona bliska, to i cała wielka ojczyzna będzie budzić w tobie uczucie miłości. A Mazowsze, gdzie mieszkamy, tak łatwo pokochać dla jego piękności: te malownicze zakola rzeczułek, te wierzby rosochate, te Maćkowe grusze siedzące na miedzach, i bociany brodzącę na łąkach... Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum w Warszawie zorganizował konkurs "Oblicza Mazowsza, czyli moja mała ojczyzna w Europie". wydarzenia.

Pożegnanie absolwentów szkoły 29 kwietnia 2011

Czas beztroski szybko się kończy... Z pewnością zgodzą się z tym tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu. Zdaje się jakby to było wczoraj - przychodzili do sekretariatu z podaniami, pytali o zasady przyjęć, wybierali typ szkoły.... Trzy czy jak w przypadku technikum 4 lata przemknęły bardzo szybko i czas błogiej beztroski nieubłaganie dobiega kresu - teraz zaczyna się prawdziwie dorosłe życie ze jego problemami, zawiłościami i ze świadomością, że ja i tylko ja jestem za wszystko odpowiedzialny. wydarzenia.

Informacja 20 kwietnia 2011

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu, na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957), uprzejmie informuje, iż może dokonać nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego bez zastrzeżenia zwrotu. Informacja

Dzień otwarty u Baczyńszczaków 19 kwietnia 2011

Maj i czerwiec to dwa miesiące gorące zarówno dla gimnazjalistów, jak i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsi oczekują na wyniki egzaminu gimnazjalnego i wybierają szkołę ponadgimnazjalną, drudzy piszą egzamin maturalny i wybierają dalszą ścieżkę swego rozwoju - jedni studia, inni szkoły policealne, kolejni poszukują pracy. Szkoły ponadgimnazjalne zapraszają także w tym okresie gimnazjalistów, aby w ramach tzw. dni otwartych zapoznali się z placówkami, kierunkami kształcenia, działalnością pozalekcyjną, kadrą nauczycielską. Takie spotkania mają ułatwić młodym ludziom podjęcie decyzji, którą szkołę wybiorą - ten wybór jest niezwykle istotny, wszak spędzą w tym miejscu kolejne 3 lub 4 lata. wydarzenia.

68. rocznica akcji pod Arsenałem 26 marca 2011

68 lat temu przed gmachem warszawskiego Arsenału miała miejsce pierwsza akcja zbrojna polskiego podziemia mająca na celu odbicie aresztowanego 23 marca 1943r. w domu rodzinnym przy Niepodległości 159 podharcmistrza i dowódcy hufca "Południe" Jana Bytnara ps. Rudy. Akcja ta, jak się okazało, nie tylko zakończyła się sukcesem jednostkowym (odbito Rudego i 24 innych więźniów), ale także dała efekt zbiorowy - Polacy nabrali otuchy i pewności, że państwo polskie nie poddało się, że nadal walczy a okupant nigdy nie będzie tu mógł się czuć bezpiecznie. Za tym czynem poszły kolejne - Armia Krajowa odbijała więźniów, wysadzała pociągi, wykonywała wyroki śmierci na szczególnie okrutnych niemieckich funkcjonariuszach. wydarzenia.

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego 18 marca 2011

Już po raz siódmy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego spotkała się w Zespole Szkół w Tłuszczu podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego. Dla nas, organizatorów, niezwykle budujący i satysfakcjonujący jest fakt, że w tym roku w rywalizacji wzięła udział tak duża ilość uczestników, jakiej jeszcze dotychczas nie mieliśmy - w kategorii "Recytacja" - 30 osób, w "Poezji śpiewanej" - 11 grup, w "Życiu i twórczości K.K.Baczyńskiego" - 26 osób a w "Wizji plastycznej" - ponad 60. wydarzenia.

8 marca Pan Pani i chłopiec dziewczynie.... tulipan niesie 8 marca 2011

Ludzie lubią okazywać sobie pozytywne emocje. I tak naprawdę nie ma znaczenia czy to walentynki, czy Dzień Kobiet, czy jeszcze inne święto. Nasi szkolni panowie i chłopcy uznali, że 8 marca wraca do łask. wydarzenia.

Baczyńszczacy, poloneza czas zacząć! 5 lutego 2011

Przy takich okazjach czuje się upływ czasu.... Oto kolejny rocznik uczniów Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu zmierza do zakończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Już za kilka miesięcy klasy 3 ogólnokształcąca, 3 administracyjno - ekonomiczna i 4 technikum mechanicznego przystąpią do matury a potem opuszczą mury naszej placówki. wydarzenia.

Dzień Patrona - 90. rocznica urodzin K.K.Baczyńskiego 21 stycznia 2011

Styczeń dla społeczności Zespołu Szkół w Tłuszczu to miesiąc szczególny. To 15 stycznia 2009r. szkoły wchodzące w skład naszej placówki otrzymały imię K.K.Baczyńskiego, to w styczniu także - 22 stycznia 1921r. - urodził się nasz patron. W tym roku obchodzimy okrągłą 90. rocznicę jego urodzin. wydarzenia.

Warszawa - "Bryła ciemna, gdzie dymy bure, poczerniałe twarze pokoleń...." 14 stycznia 2011

Dwa lata temu 15 stycznia 2009r. Zespół Szkół w Tłuszczu przyjął imię jednego z najwybitniejszych poetów pokolenia Kolumbów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Społeczność szkolna często wraca wspomnieniami do tamtych dni, kiedy rozemocjonowani przygotowywaliśmy kącik patrona, uczestniczyliśmy w próbach do przedstawienia, podziwialiśmy sztandar szkoły.... wydarzenia.

Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" zakończona sukcesem! 10 stycznia 2011

Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu został reaktywowany po kilku latach nieobecności. Dokonały tego z powodzeniem dwie nauczycielki Pani Beata Skulimowska (geografia) i Pani Bożena Kielak (j.angielski). I od razu pozytywne zaskoczenie - nie jest tak źle z wrażliwością naszej młodzieży, skoro do pracy w wolontariacie zgłosiło się ponad 50 osób. wydarzenia.

Radosnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 24 grudnia 2010

Pierwsza gwiazdka na niebie błyska,
choinka iskrzy światłami,
niech będzie szczęście,
spokój świąteczny
i pozostanie cały rok z Wami.
wydarzenia.

... z honorem nosić zaszczytne miano Baczyńszczaka z Tłuszcza - Ślubujemy! 6 grudnia 2010

W Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu odbyła się uroczystość, która dla każdej szkoły jest jedną z najważniejszych - ślubowanie klas pierwszych. 6 klas pierwszych: ogólna, technik mechanik, technik usług fryzjerskich i 3 wielozawodowe zasiliło naszą uczniowską społeczność. wydarzenia.

Języki obce nie są nam obce - konkurs pięknego czytania poezji rosyjskiej 1 grudnia 2010

Jak ważna jest we współczesnym świecie umiejętność sprawnego posługiwania się językiem/językami obcymi nikogo nie trzeba przekonywać. Tym cenniejsze jednak jest to, że wśród uczniów Zespołu Szkół w Tłuszczu znajdują się tacy, którzy nauki języka nie traktują jak zła koniecznego, ale sprawia im to szczególną przyjemność. wydarzenia.

A mury rosły, rosły, rosły.... 26 listopada 2010

Któż nie słyszał o Jacku Kaczmarskim i o takich jego utworach jak "Mury", "Obława", "Źródło"?! Choć poeta - śpiewak odszedł w 2004r., jego twórczość nadal chętnie przywoływana jest tak przez młodych, jak i nieco starszych, którzy mieli szczęście słuchać jeszcze oryginalnego wykonania. Osoba Jacka Kaczmarskiego powszechnie kojarzy się z etosem pierwszej "Solidarności" oraz ze stanem wojennym, choć on znacznie wykraczał swoją twórczością poza ten stereotyp. wydarzenia.

Spotkania z Powstańcami Warszawskimi 18 listopada 2010

Członkowie koła "Polska Walcząca - historia, literatura, sztuka" (Ewa Stolarczuk, Patrycja Michalik, Magdalena Jachimowicz, Marta Krzywiecka, Michał Boguszewski) korzystają z każdej nadarzającej się okazji, aby póki to możliwe, spotykać się z Powstańcami Warszawskimi i poznawać ich historie. Wiadomym jest, że takich spotkań będzie coraz mniej, gdyż ci ludzie albo są już bardzo schorowani i brakuje im sił, albo po prostu odchodzą na wieczną wartę. wydarzenia.

Święto Niepodległości w Tłuszczu 11 listopada 2010

Od dłuższego już czasu mówi się a ostatnio szczególnie media są w tym temacie aktywne, że nasze rocznice narodowe powinniśmy obchodzić w atmosferze radosnej a nie z przesadną pompą i zadęciem. Może to i racja, ale obawiam się, czy znów nie pójdziemy w kierunku jarmarcznej wesołości i nie zatracimy świadomości, że te święta wymagają jednak pewnej powagi - jak oddawać bowiem hołd bohaterom bez stosownego szacunku? wydarzenia.

Akcje, programy, projekty, czyli dzieje się... 10 listopada 2010

Środki masowego przekazu epatują nas przykładami tragicznych zdarzeń, których sprawcami są ludzie młodzi. O agresji wśród młodzieży mówi się ciągle, głos na ten temat zabierają sławy z zakresu psychologii, wychowania, resocjalizacji itp., ale tak naprawdę nikt nie ma recepty na to, jak takim przerażającym zachowaniom zapobiegać. Po kilku obejrzanych programach informacyjnych, po przejrzeniu paru stron internetowych można nabrać przekonania, że wiek młodzieńczy niesie ze sobą zagrożenie zarówno dla tego, który w nim się znajduję, jak również dla jego otoczenia. wydarzenia.

II Międzypowiatowy Bieg Komandosa 20 października 2010

20 października 2010r. pomimo chłodu i niesprzyjającej aury odbył się w Urlach organizowany przez tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej II Międzypowiatowy Bieg Komandosa. Celem rywalizacji jest popularyzacja sportów obronnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. wydarzenia.

Węgier, Polak - dwa bratanki.... 14 października 2010

Nie tylko uczniowie z niecierpliwością oczekują na każdą wolną od nauki chwilę. W tym roku nauczyciele i pracownicy szkoły oraz ich bliscy, korzystając z 4 dni wolnych od zajęć dydaktycznych, wybrali się na wycieczkę na Węgry do Budapesztu. wydarzenia.

O święcie oświaty... 14 października 2010

Andrzej Frycz Modrzewski stwierdził w traktacie "O poprawie Rzeczypospolitej" w księdze "O szkole", że "Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie". Tym samym zwrócił uwagę, jak ważna dla państwa i społeczeństwa a przede wszystkim dla każdego człowieka z osobna jest szkoła i nauczyciele. To tu, w tym nigdy nie wysychającym źródle wiedzy i umiejętności każdy młody człowiek może zaczerpnąć tyle, ile tylko zdoła, bez ograniczeń. wydarzenia.

Niepełnosprawni koszykarze u Baczyńszczaków 7 października 2010

Niepełnosprawność. Gdy pada takie hasło, najczęściej reagujemy współczuciem i użalaniem się nad pokrzywdzoną przez los osobą. Wydaje nam się, że nie ma ona przed sobą żadnej przyszłości a jedynie smutną wegetację. Temu stereotypowemu myśleniu zaprzeczają goście, którzy odwiedzili Zespół Szkół w Tłuszczu. Byli to zawodnicy Klubu Sportowego Niepełnosprawnych Start Warszawa, którzy są aktualnymi mistrzami Polski w koszykówce na wózkach. wydarzenia.

Otwarcie wystawy Pamiętamy'44 17 września 2010

Uczniowie Zespołu Szkół im.K.K.Baczyńskiego każdego roku starają się wziąć udział przynajmniej w niektórych uroczystościach upamiętniających kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Okolice 1 sierpnia to czas wakacyjnego wypoczynku, wyjazdów, oddechu od nauki i pracy - tym większe uznanie dla członków koła "Polska Walcząca - historia, literatura, sztuka", którzy zechcieli poświęcić swój czas dla uczczenia tych, którzy 66 lat temu chwycili za broń, by walczyć o wolną Polskę. wydarzenia.

Koniec wakacji 26 sierpnia 2010

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2010/2011
rozpocznie się w Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu o godz. 8.30. na I piętrze w kąciku patrona.
Wszystkich uczniów zapraszamy w strojach galowych!. wydarzenia.

90. rocznica Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 2010

Rok 2010 podobnie jak poprzedni jest obfity w okrągłe rocznice wydarzeń historycznych. Jedną z nich, a nam szczególnie bliską, jest 90. rocznica walk polsko - rosyjskich 1920r. 15 sierpnia 1920r. to moment w polskiej historii, który dotyczy nas bezpośrednio, gdyż to właśnie tu, na naszych ziemiach toczyła się walka wydawało się z góry dla Polaków przegrana. Ale siły walczących armii nie mierzy się tylko ilością posiadanej amunicji, wyposażeniem żołnierza a w końcu ilością żołnierzy. wydarzenia.

66. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2010

Gdy zbliżają się obchody rocznicowe jakiegoś wydarzenia historycznego, zwykle też pojawiają się rozważania, czy było potrzebne, czy to pomyłka, jak należało wówczas postępować, z kim się sprzymierzyć itp. Nie inaczej jest z Powstaniem Warszawskim. W tym roku obchodzimy 66. rocznicę tego zrywu młodych warszawiaków. wydarzenia.

» Z roku szkolnego 2009/2010
» Z roku szkolnego 2008/2009
» Z roku szkolnego 2007/2008
» Z roku szkolnego 2006/2007
» Z roku szkolnego 2005/2006
» Z roku szkolnego 2004/2005
» Z roku szkolnego 2003/2004
» Biuletyn Informacji Publicznej «
» Organ nadzorujący «
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Organem nadzorującym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Mazowiecki Kurator Oświaty
» Organ prowadzący «
Powiat wołomiński
Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego
» Facebook «
» Adres Szkoły «
Zespół Szkół
ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz
tel/fax: (29) 777-42-00
Kontakt pocztą elektroniczną:
» Kalendarz «
» Informacje «
  Porady:   Sprawdź poprawność:
©2004-2011 Zespół Szkół
Wszelkie prawa zastrzeżone