Sieć komputerowa
Zespołu Szkół w Tłuszczu

Instrukcja logowania do systemu

Logowanie na własne konto:

  1. Przytrzymaj równocześnie klawisze Alt i Ctrl, a następnie naciśnij klawisz Delete.
  2. W polu "Nazwa użytkownika" wpisz swoją nazwę użytkownika dostarczoną przez nauczyciela lub administratora (w postaci: inicjały oraz numer ucznia).
  3. W polu "Hasło" wpisz ustalone wcześniej przez siebie hasło. Przy pierwszym logowaniu hasło podaje nauczyciel lub administrator i należy je zmienić wg podanych wskazówek.
  4. Upewnij się, że na liście wyboru "Zaloguj do" wybrana jest opcja MEN2K.
  5. Kliknij przycisk OK.

Logowania na konto ogólnodostępne:

  1. Przytrzymaj równocześnie klawisze Alt i Ctrl, a następnie naciśnij klawisz Delete.
  2. W polu "Nazwa użytkownika" wpisz nazwę, wg schematu: studentXc, gdzie X zastąp numerem komputera, przy którym siedzisz (możesz go znaleźć na obudowie komputera). Opcjonalnie, ostatnia litera może być inna (a, b lub d), jeżeli nauczyciel lub administrator poda inaczej.
  3. W polu "Hasło" wpisz "poziomc" (małe litery, bez odstępów).
  4. Upewnij się, że na liście wyboru "Zaloguj do" wybrana jest opcja MEN2K.
  5. Kliknij przycisk OK.

Ważne informacje:

» Biuletyn Informacji Publicznej «
» Organ nadzorujący «
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Organem nadzorującym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Mazowiecki Kurator Oświaty
» Organ prowadzący «
Powiat wołomiński
Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego
» Facebook «
» Adres Szkoły «
Zespół Szkół
ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz
tel/fax: (29) 777-42-00
Kontakt pocztą elektroniczną:
» Kalendarz «
» Informacje «
  Porady:   Sprawdź poprawność:
©2004-2011 Zespół Szkół
Wszelkie prawa zastrzeżone