Szkolny Ośrodek Kariery

Godziny otwarcia:
poniedziałek1545 - 1645
wtorek1545 - 1645
środa1545 - 1645
czwartek1545 - 1645
piątek1545 - 1645

Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół w Tłuszczu rozpoczął swoją działalność od października 2005 r. Będzie służył wszystkim uczniom Zespołu Szkół w Tłuszczu, absolwentom oraz uczniom ostatnich klas gimnazjum z naszej gminy. Powstał on dzięki staraniom dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół w Tłuszczu. Polska młodzież staje obecnie przed koniecznością, a jednocześnie szansą bardziej samodzielnego projektowania własnego życia, niż to było udziałem jej rodziców. Podejmowanie decyzji zawodowej oraz poszukiwanie pracy wymaga od młodego człowieka rozwoju postaw i kompetencji. Szkolny Doradca Zawodowy ma pomóc w przygotowaniu uczniów szkół średnich do podjęcia roli zawodowej i świadomego kierowania swoja karierą. Wspieranie młodzieży przy wyborze ścieżek edukacyjnych. Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie samym, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy.


Szkolny Ośrodek Kariery w Tłuszczu pomoże uczniom i absolwentom:
 • rozpoznać swoje zdolności, umiejętności, zainteresowania,
 • dokonać trafnej samooceny,
 • doskonalić umiejętności interpersonalne i w zakresie komunikacji,
 • rozpoznać własne predyspozycje zawodowe - w których zawodach najlepiej się sprawdzisz,
 • poznać grupy zawodów, specjalności i ścieżki dochodzenia do nich, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu,
 • ocenić własne potrzeby i możliwości w tym zakresie,
 • zaplanować własną ścieżkę kariery edukacyjno - zawodowej,
 • poznać potrzeby rynku pracy (lokalnego, ogólnopolskiego, europejskiego),
 • zdobyciu umiejętności niezbędnych do podjęcia roli zawodowej (jak pisać życiorys, list motywacyjny, wypełniać formularze, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej), oczekiwań pracodawcy wobec pracownika,
 • uzupełnianiu wiadomości sposobach poszukiwania pracy.
Szkolny Ośrodek Kariery w Tłuszczu będzie dysponował:
 • informatorami o zawodach,
 • informatorami o wyższych uczelniach,
 • informatorami o nauce w krajach europejskich,
 • opisami zawodów,
 • informacjami o lokalnym rynku pracy,
 • testami badającymi predyspozycje zawodowe,
 • informacjami o możliwych ścieżkach kształcenia.
Planujemy szeroką działalność doradczą i edukacyjną, zakładamy, że naszymi klientami będą:
 • Uczniowie Zespołu Szkół w Tłuszczu.
 • Bezrobotni absolwenci Zespołu Szkół w Tłuszczu i studenci.
 • Uczniowie gimnazjów znajdujących się na terenie pobliskich miejscowości (Tłuszcz, Jasienica, Postoliska, Stryjki, Ostrówek, Dąbrówka)
 • Społeczność lokalna.
 • Pracodawcy i samorządowcy współdziałający ze szkolnym doradcą zawodowym,
 • Goście witryny internetowej Zespołu Szkół
 • Rodzice, którzy będą mogli znaleźć tu wiedzę, wskazówki, metody i narzędzia potrzebne do wsparcia własnego dziecka w planowaniu jego przyszłości.
» Biuletyn Informacji Publicznej «
» Organ nadzorujący «
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Organem nadzorującym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Mazowiecki Kurator Oświaty
» Organ prowadzący «
Powiat wołomiński
Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego
» Facebook «
» Adres Szkoły «
Zespół Szkół
ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz
tel/fax: (29) 777-42-00
Kontakt pocztą elektroniczną:
» Kalendarz «
» Informacje «
  Porady:   Sprawdź poprawność:
©2004-2011 Zespół Szkół
Wszelkie prawa zastrzeżone